Huizenbezitters hebben meer vertrouwen in woningmarkt

Eigenaren van een koopwoning hebben het afgelopen kwartaal opnieuw meer vertrouwen gekregen in de woningmarkt.

Nederlandse huizenbezitters verwachten dat de hypotheekrente verder gaat dalen, de huizenprijzen stijgen en er meer huizen verkocht zullen worden, blijkt uit een enquête van ING Nederland onder koopwoningbezitters.

De verwachting van een stijging van huizenprijzen en het aantal verkochte huizen in deze groep was niet eerder zo hoog.

Gevraagd naar de verwachte verkooptijd van hun woning antwoordt 52 procent van de huizenbezitters dat deze gemakkelijk te verkopen is. Van deze groep denkt 29 procent dat hun woning maximaal drie maanden te koop zal staan voordat deze verkocht is.

Onder potentiële starters blijft het vertrouwen in de woningmarkt stabiel. Zij zien de daling van de hypotheekrente, maar ook een stijging van de huizenprijzen en zijn wat minder positief over hun perspectief op de krappe woningmarkt.

Woningdelen

Hierdoor gaan starters nadenken over andere mogelijkheden om een huis te kopen. "In een markt waar maar beperkt woningvoorraad bij komt en de vraag stijgt, is het interessant om te zien of je bestaande woningen in de toekomst efficiënter kunt benutten", zegt Wim Flikweert van ING.

Vooral starters en 65+’ers zouden dit als optie zien. Van de starters staat 19 procent positief tegenover de mogelijkheid om een deel van een woning te kopen of te huren van een oudere huiseigenaar.

Ook 22 procent van de huiseigenaren zegt wel een deel van hun woning te willen verhuren.

Op de koopmarkt ligt dat anders. Koopwoningbezitters vinden het vrijwel unaniem (90 procent) niet aantrekkelijk om een leegstaand deel van hun woning te verkopen aan een andere huiseigenaar.

Snel zoeken

Recent bekeken