Links

Nederlands Register Vastgoed Taxateurs

Ieder jaar beoordelen taxateurs voor miljarden aan vastgoed, zoals woningen, kantoren, bedrijfspanden, ziekenhuizen en scholen. Vastgoedwaarderingen moeten daarom objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde taxateurs, die handelen op basis van erkende regels en richtlijnen. In het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs vindt u die gekwalificeerde taxateurs: Register-Taxateurs.

Funda

Op Funda vind je een compleet en actueel aanbod van koopwoningen, nieuwbouwwoningen en huurwoningen van makelaars.

NWWI

Het NWWI is een validatie-instituut erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG). De validatienormen zijn opgesteld door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en vastgelegd in het ISO 9001:2015 addendum

Huislijn

Op Huislijn.nl vind je een compleet en actueel aanbod van koopwoningen, nieuwbouwwoningen en huurwoningen van makelaars.

VBO

Brancheorganisatie voor makelaars in onroerend goed met informatie voor de consument en de aangesloten makelaars.